(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w obecnym roku szkolnym mają obowiązek do 27 lutego 2015r. złożyć w przedszkolu "Deklarację o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 7 na rok szkolny 2015/2016" - dostępna jest poniżej.
 
Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2015r. Rodzice, którzy podejmą decyzję o zmianie przedszkola dla swojego dziecka od września 2015r. zobowiązani są do złożenia "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016" w wybranym przedszkolu w terminie od 02 marca do 31 marca 2015r. Zgłoszenie dziecka do innego przedszkola będzie rozpatrywane na zasadach dotyczących dzieci zgłaszanych po raz pierwszy.
 
Przyjmowanie zgłoszeń dzieci nowych.
Poprawnie wypełniony "Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2015/2016" w formie papierowej należy złożyć w przedszkolu w terminie 02.03 - 31.03.2015r.
Regulamin rektutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 Deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola Wniosek o przyjęcie dziecka
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>