(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2016/2017

Na naszej stronie umieściliśmy link na stronę internetową Miasta Dębica na temat Rektrutacji 2016:

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

Dzieci uczęszczające do przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w obecnym roku szkolnym mają obowiązek od 29.02.2016r. do 04.03 2016r. do godz. 15.00 złożyć w przedszkolu "Deklarację".

Deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania do przedszkola

Przyjmowanie zgłoszeń dzieci nowych.

Poprawnie wypełniony "Wniosek" w formie papierowej należy złożyć przedszkolu w terminie 07.03.2016-31.03.2016r. do godz. 15.00

Wniosek o przjecie dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola składają po postępowaniu rekrutacyjnym, w wyznaczonym terminie potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do PM Nr 7
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>